Skip to content

Wair Retail Geeks

WAIR Retail Geeks is een jonge speler die inventory management naar een hoger niveau brengt met behulp van AI. WAIR voorspelt welk product, wanneer, op welke plaats beschikbaar moet zijn. WAIR ontwikkelt concrete producten met adviezen voor initiële verdelingen, replenishment en herverdeling van voorraden. Door de WAIR Forecasting as a Service API’s te koppelen als databron aan TableTop Allocation wordt de allocatie nog effectiever. Waar een fysieke winkelverkoop wordt verwacht wordt deze voorraad niet aangesproken voor online orders en vice versa.

WAIR Retail Geeks