Skip to content

Allocatie terminologie

De volgende begrippen worden gebruikt binnen Allocation: 

Entiteiten

 • Request - een allocatie verzoek, meestal een replica van een (web)order, bestaande uit meerdere te alloceren items 
 • Request Item - een enkel item binnen een request, bijvoorbeeld een specifiek product binnen een order 
 • Ticket - het allocatieproces genereert na iedere run voor ieder Item binnen een Request een Ticket. Wanneer een ticket uiteindelijk niet leidt tot een allocatie zal er voor eenzelfde Request Item een nieuw Ticket ontstaan. 
 • Ticket Location - een Ticket wordt uiteindelijk toegewezen aan één of meerdere locaties. 
 • Crates - een crate wordt gebruikt voor het picking in een geconsolideerd verzendscenario. 

Ticket statussen 

Een ticket heeft gedurende het allocatie proces verschillende statussen: 

 • Requested - het verzoek staat uit bij één of meerdere locaties 
 • Locked - het verzoek is in behandeling bij 1 van de locaties 
 • Refused - de locatie heeft het verzoek geweigerd 
 • Expired - het verzoek is door tijdinstellingen verlopen 
 • Cancelled - het verzoek is ingetrokken 
 • Accepted - het verzoek is geaccepteerd 
 • Allocated - het artikel is gealloceerd