Skip to content

Allocatieregels

Lees eerst het artikel over de werking van de regels in het algemeen.

Filterregels

Regelnaam | Sluit locatie uit wanneer deze... 

 • Allocation allowed | niet is ingesteld om allocaties te mogen doen 
  Gebruik deze regel in combinatie met de locatie setting allocation allowed om bepaalde locaties geheel uit te sluiten van de allocatie. 
 • Exclude after refusal | het betreffende artikel eerder heeft geweigerd 
  Gebruik deze regel om terugkerende allocaties voor een eerder geweigerd artikel te voorkomen. Let op: deze regel werkt op de volledige historie. 
 • Exclude after N refusals | het betreffende artikel {X} keer eerder heeft geweigerd in de afgelopen {Y} periode 
  ​Gebruik deze regel om terugkerende allocaties voor een eerder geweigerd artikel te voorkomen, maar alleen wanneer deze locatie dit artikel minimaal X keer heeft geweigerd in de afgelopen Y periode 
 • Exclude location | specifiek is uitgesloten door de instelling van de regel 
  ​Gebruik deze regel om locaties binnen dit plan geheel uit te sluiten, los van andere instellingen 
 • Has stock | geen voorraad heeft voor het betreffende artikel 
  ​Gebruik deze regel altijd; het toewijzen van een allocatie aan een locatie zonder voorraad is niet wenselijk. 
 • Keep only warehouse | geen magazijn (warehouse) is en er bij de overige overgebleven locaties minimaal 1 warehouse beschikbaar is
  Gebruik deze regel om een magazijn te selecteren indien deze beschikbaar is. Een magazijn heeft doorgaans efficiëntere pick-functionaliteit. 
 • Keep warehouse for SKU | geen magazijn (warehouse) is en er bij de overige overgebleven locaties minimaal 1 warehouse beschikbaar is en het artikelnummer begint met een bepaalde tekenreeks 
  Gebruik deze regel om een magazijn te selecteren indien deze beschikbaar is. Een magazijn heeft doorgaans efficiëntere pick-functionaliteit. Doe dit alleen voor artikelen waarvan het artikelnummer begint met een bepaalde tekenreeks. 
 • Limit locations | niet bij de bovenste X overgebleven locaties staat 
  Gebruik deze regel om al dan niet parallel te alloceren aan locaties of om het aantal parallelle allocaties te verminderen. Wanneer er meerdere locaties overblijven krijgen deze namelijk allemaal een verzoek tot levering. 

Sorteerregels

Regelnaam | Geef locatie meer prioriteit wanneer deze... 

 • Best order match | meer artikelen uit dezelfde order kan leveren 
  ​Gebruik deze regel om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk pakketten / intern transportbewegingen ontstaan. 
 • Color alternatives | na pick van dit artikel nog andere kleurvarianten van dit artikel voorradig houdt ​ 
  Gebruik deze regel om winkelbeeld op peil te houden 
 • High acceptence degree | bij eerdere allocaties in hoge mate accepteerde (niet weigerden) 
  Gebruik deze regel om betrouwbare locaties te promoten 
 • High number of open request | op dit moment meer openstaande verzoeken heeft 
  Gebruik deze regel om een hogere pick-efficiency in locaties te krijgen. Meer toewijzingen in dezelfde tijd leidt tot minder bewegingen. 
 • High response time | bij eerdere allocaties snel reageerde
  Gebruik deze regel om betrouwbare locaties te promoten 
 • High stock | veel voorraad heeft van het betreffende artikel 
  ​Gebruik deze regel om locaties met veel voorraad te promoten 
 • In opening hours | op dit moment open is, volgens de ingestelde openingstijden 
  ​Gebruik deze regel om locaties die nu (al/nog) open zijn te promoten 
 • Less accepted today | vandaag nog niet of weinig heeft geaccepteerd 
  ​Gebruik deze regel om een werkdrukspreiding te krijgen over locaties 
 • Less expirations | toewijzing van dit artikel nooit of weinig heeft laten verlopen 
  ​Gebruik deze regel om om betrouwbare locaties te promoten 
 • Low acceptence degree | bij eerdere allocaties in lage mate accepteerde (niet: weigerde) 
  Gebruik deze regel om een werkdrukspreiding te krijgen over locaties 
 • Low expected sales | op dit moment een lage verkoopverwachting voor dit artikel heeft 
  ​Gebruik deze regel om locaties te promoten die dit artikel naar verwachting minder snel (in-store) gaan verkopen. Deze regel vereist een connectie met een demand forecast of demand planning dataset. 
 • Low number of open requests | op dit moment minder openstaande verzoeken heeft 
  ​Gebruik deze regel om een werkdrukspreiding te krijgen over locaties 
 • Low sell through | op dit moment een lage doorverkoop voor dit artikel heeft
  Gebruik deze regel om allocaties aan dode voorraad toe te wijzen. Deze regel vereist een connectie met (POS) sales data. 
 • More accepted today | vandaag al veel heeft geaccepteerd 
  ​Gebruik deze regel om (interne) transportbewegingen te verminderen, bijvoorbeeld bij consolidatie. 
 • Next in driving route | eerder wordt aangereden door (intern) transport, volgens de rijrouteschema's 
  ​Gebruik deze regel om een kortere levertijd te krijgen 
 • Opening soon | eerder open gaat, volgens de ingestelde openingstijden 
  ​Gebruik deze regel om een kortere levertijd te krijgen 
 • Priority | een hogere prioriteit (weging) heeft in de vaste locatie-instellingen. 
  ​Gebruik deze regel als een vaste sortering van locaties wenselijk is, volgens vaste instellingen 
 • Size alternatives | na pick van dit artikel nog andere maten van dit artikel voorradig houdt 
  Gebruik deze regel om winkelbeeld op peil te houden 
 • SKU refusal | het betreffende artikel niet meer dan {X} keer heeft geweigerd.
  Gebruik deze regel om betrouwbare locaties te promoten