Skip to content

Het maken van een ideaal allocatieplan 

Bij het opstellen van een allocatieplan dient rekening gehouden te worden met de gewenste voorraad- en fulfillmentstrategie. Hier enkele tips en aandachtspunten: 

Magazijn voor winkels (prioriteitstelling)

Wanneer wordt beschikt over voorraden in een centraal magazijn heeft het doorgaans de voorkeur om allocaties eerst hier uit te zetten. Zodoende blijven winkelvoorraden op peil en werkt het proces de replenishment niet tegen. 

Tip: Maak gebruik van sorteerregels die magazijnen promoten t.o.v. winkels en limiteer (filter) vervolgens de overgebleven locaties. 

Single-line en multi-line orders (kosten reductie)

Wanneer een order uit meerdere items bestaat wordt ideale allocatie complexer. Doorgaans is de locatie die een order volledig kan uitleveren preferent, echter kan het zijn dat deze locatie niet zelf kan verzenden naar de consument en dat interne transportroutes de leveringsbelofte in gevaar brengen. 

Tip: maak gebruik van de speciale regel "Best order match" en geef deze een hoge prioriteit. 

Maatboog (in)compleet? 

Wanneer meerdere winkellocaties hetzelfde item kunnen leveren, welke locatie krijgt dan prioriteit? Om in de winkels ook maximaal assortiment te houden voor de bezoeker kan ervoor worden gezorgd dat niet de laatste maat uit het schap of rek wordt aangewezen. De gedachte hier achter is dat consumenten het product dan wel kunnen bekijken en het vervolgens in de juiste maat kunnen bestellen (endless-aisle / in-store ordering). 

Tip: maak gebruik van de sorteerregel 'Size alternatives' om het algoritme te laten kijken naar naastgelegen maten en op basis daarvan de locatie te promoten die nog de meeste maten overhoudt. 

Doorverkoop - omloopsnelheid

Wanneer meerdere winkellocaties hetzelfde item kunnen leveren, welke locatie krijgt dan prioriteit? Kijk naar de doorverkoop / de omloopsnelheid van het product. Een locatie met hoge voorraad lijkt ideaal, maar deze hoge voorraad hoeft verre van 'dood' te zijn. Misschien is er een locatie met minder voorraad, maar met een veel lagere (historische) afzet. 

Tip: maak gebruik van de sorteerregel 'Low sell-through' om locaties die lage verkoopcijfers hebben voor dit SKU te promoten.  

Verwachte verkopen (demand prediction) 

Naast de historische afzet van een artikel als sorteerregel kun je ook verwachte toekomstige verkopen gebruiken om te bepalen dat je een item niet aan een locatie wilt toewijzen.  

Tip: maak gebruik van de regel 'Low expected sales' om locaties met lage verkoopkansen voor deze SKU te promoten. Voor het opzetten van deze regel wordt een link gelegd naar een demand forecast dataset, hierbij kunnen de implementatieconsultants van TableTop helpen. 

Meer tips en aanbevelingen volgen binnenkort!