Skip to content

Inventory terminologie

De volgende begrippen en concepten worden gebruikt binnen Inventory:

Entiteiten 

  • Location - een voorraadlocatie, bijvoorbeeld een magazijn, winkels, in-consignatie voorraad 
  • Stock - voorraadposities, per SKU op location; de fysieke voorraad. 
  • Stock mutation - alle mutaties die plaatsvonden op de stock; ingevoerd via een connector, een API of een import proces. 
  • Virtual stock - een in de module te definiëren verkoopvoorraad welke gebruikt kan worden in één of meerdere kanalen; webshops, marketplaces, datafeeds etc. 
  • Virtual stock rule - regel (logica) die wordt gebruikt om te bepalen welke fysieke stock wordt toegekend aan een virtual stock. 
  • Reservations - (tijdelijke) reserveringen die gemaakt worden tegen de voorraad, bijvoorbeeld op openstaande winkelwagens en geplaatste orders, welke nog niet zijn verwerkt in de voorraad. 
  • Reservations group - een verzameling van reserveringen welke kan worden gebruikt. Een virtual stock is gekoppeld aan één of meerdere reservation groups waarmee reserveringen voor deze virtual stock meegenomen worden in de voorraadberekening. 

Reserveringen vs. Allocaties 

Zowel reserveringen als allocaties verminderen de hoeveelheid voor verkoop beschikbare voorraad. Bij een reservering is echter nog niet meteen bekend welke exacte locatie uiteindelijk de gevraagde hoeveelheid zal leveren, bij een allocatie is dit wel het geval.