Skip to content

Hoe werkt het allocatieproces

Het allocatieproces is een van de kernonderdelen van TableTop Order Management. Door het allocatieproces goed in te richten bent u in staat om orders toe te wijzen aan meerdere magazijnen en filialen. Hiervoor stelt u een allocatieplan op, bestaande uit allocatieregels. Een plan vertegenwoordigt een bepaalde allocatiestrategie. 

Op ieder moment in de tijd is er een allocatieplan actief, maar plannen kunnen automatisch geactiveerd en gedeactiveerd worden door deze te voorzien van start- en einddatum. 

Bij het opstellen van een allocatieplan dient goed te worden nagedacht over de consequenties hiervan, immers het plan bepaalt welke items uit de orders worden toegewezen aan welke locaties en hoe de fysieke verzending van deze orders uiteindelijk gaat plaatsvinden. 

Het allocatieproces wordt iedere X minuten automatisch opgestart en doorloopt de altijd de volgende stappen: 

  1. Alle nog te alloceren (openstaande) orders worden verzameld 
  2. Van deze orders worden de SKU’s verzameld 
  3. Van deze SKU’s wordt de werkelijke voorraadpositie bepaald 
  4. Per SKU worden de allocatieregels gevolgd 
  5. Dit leidt tot 1 of meerdere mogelijke picklocaties 
  6. Deze locaties krijgen een pickverzoek toegewezen 
  7. De voorraadposities worden tijdelijk gecorrigeerd voor deze toewijzing 

Voor magazijnlocaties is te configureren dat deze de verzoeken automatisch accepteren, voor winkellocaties kan dit door een medewerker worden gedaan, bijvoorbeeld via de handscanner.